Maaike Bussink

nicole h


Wat maakt werken bij Logopedie de Brug zo leuk?

In november 2018 ben ik bij Logopedie de Brug gestart. Voor een logopediepraktijk heeft Logopedie de Brug een groot team, al ervaar ik dit niet zo. Ik spreek mijn collega’s regelmatig over zowel werk- als privéleven. Dit creëert een goeie balans tussen gezelligheid en professionaliteit. Mijn collega’s hebben momenteel meer werkervaring en zijn gespecialiseerd op verschillende gebieden en het is fijn te weten dat ik altijd bij hen terecht kan met vragen.

Hoe vertaal je de missie van logopedie & dyslexie de Brug in je eigen handelen?

Ik vind het belangrijk dat mensen zich bij mij op hun gemak voelen tijdens de behandeling. Dit probeer ik te bereiken door goed naar de cliënt te luisteren, te observeren en in te spelen op wat hij/zij wil. Tijdens de behandeling staat de cliënt centraal, niet ik als logopedist. Door rekening te houden met de wensen van de persoon tegenover je, creëer je een persoonlijke behandeling die dus bij iedereen anders is. Daarbij vind ik het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen, zodat ik altijd passende zorg op niveau kan leveren.

Waar heb je je binnen de logopedie speciaal in verdiept?

Tijdens mijn opleiding heb ik me voornamelijk verdiept in de neurorevalidatie (afasie, dysartrie en dysfagie) en momenteel werk ik voornamelijk met kinderen met zowel spraak- als taalstoornissen. In eerste instantie zou ik me graag willen verdiepen in de lees- en spellingsproblematiek.

Welke behandeling herinner je je nog goed en waarom?

Er zijn veel behandelingen die ik me goed herinner en deze hebben eigenlijk allemaal te maken met groei. Ouders die aangeven dat hun kinderen gegroeid zijn in het spraak- of taalgebruik, kinderen die zelf vinden dat ze vooruit zijn gegaan. Ze praten meer met leeftijdsgenootjes, kunnen langere zinnen maken en zichzelf veel beter redden zonder hulp van papa en/of mama, of kunnen eindelijk hun eigen naam zeggen. Soms zit de vooruitgang in hele kleine dingen en wanneer ouders of kinderen deze groei zélf zien, dan word ik daar ook erg blij van.