Wat doen wij

 

Hulpvragen

Wij beantwoorden uw hulpvragen op het gebied van:

 • spraak;
 • taal;
 • stem;
 • gehoor;
 • eten & drinken;
 • lezen & spellen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende links en in de volgende brochures.

 

Aanpak

Wij hebben de volgende aanpak:

 • Inventariseren van uw klacht en uw hulpvraag.
 • Bespreken of dit iets logopedisch is en of wij daar een helpende hand bij kunnen bieden.
 • Nader onderzoek: vraaggesprekken, afname van testen, indien nodig beeld-en geluidopnames om de huidige situatie vast te leggen.
 • Behandelplan opstellen en met u bespreken.
 • Behandelcontract :afspraken maken hoe we gaan behandelen, wat we van u verwachten en wat u van ons mag verwachten.
 • Evaluatiemomenten afspreken, regelmatig bespreken of een en ander nog volgens plan verloopt of dat er bijgesteld moet worden.
 • Indien de behandeling afgerond kan worden wordt er een klanttevredenheidsonderzoek meegegeven.

 

Via de link vindt u een filmpje van de beroepsgroep Logopedie, waarin wordt uitgelegd wat logopedie is.

iPhone of iPAD? Volg deze link: Dankzij de logopedist