Disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Logopedie De Brug aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.logopediedebrug.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aan de verstrekte informatie op deze site (www.logopediedebrug.nl) kunnen geen rechten worden ontleend. Logopedie De Brug kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Logopedie De Brug sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.gcmbroek.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.logopediedebrug.nl te kunnen raadplegen.

Logopedie De Brug aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ook niet voor de inhoud van sites waarnaar vanuit www.logopediedebrug.nl wordt verwezen.

De foto’s en teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Overtuigd dat wij jou kunnen helpen?
Maak dan een afspraak!

Logo Logopedie De Brug wit

Wie wij zijn.

We zijn een allround praktijk met verschillende specialisaties en helpen met spraak, taal, eten en drinken, stem, gehoor, lezen en spellen.

Zo bereik en volg je ons.