Privacyverklaring.

Zo gaan wij met jouw gegevens om.

Logopedie De Brug hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Logopedie De Brug Website en betreft het verzamelen van gegevens en het gebruik ervan. Door het gebruik van de Logopedie De Brug Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van gegevens.

Logopedie & Dyslexie de Brug verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Logopedie & Dyslexie de Brug verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht.

Indien u gebruik maakt van online formulieren verzamelt Logopedie De Brug automatisch ook informatie over uw computer hardware en software. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Logopedie De Brug om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Logopedie De Brug Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Logopedie De Brug openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Logopedie De Brug leest geen van uw privé online communicaties.

Gebruik persoonsgegevens.

Logopedie De Brug verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de eigen administratie te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Logopedie De Brug gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Logopedie De Brug en haar relaties.

Logopedie De Brug verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantlijsten aan derden.

Logopedie De Brug gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet en slaat deze niet op in zijn administratie zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Logopedie De Brug houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken op de Logopedie De Brug Website, om te bepalen welke Logopedie De Brug services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt om de website te optimaliseren en op basis van getoonde interesses uit te breiden.

Logopedie De Brug zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd jegens Logopedie De Brug of de site;
  • (b) om de rechten of eigendom van Logopedie De Brug te beschermen en verdedigen; en,
  • (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Logopedie De Brug, of het publiek te beschermen.

Veiligheid persoonsgegevens.

Logopedie De Brug stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Logopedie De Brug stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijzigen verklaring.

Logopedie De Brug zal indien nodig de Privacyverklaring updaten. Logopedie De Brug raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Logopedie De Brug uw informatie beschermt.

Contact.

Heeft uw opmerkingen over deze Privacyverklaring, dan horen wij deze graag van u. Als u van mening bent dat Logopedie De Brug niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Logopedie De Brug via info@Logopediedebrug.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

Overtuigd dat wij jou kunnen helpen?
Maak dan een afspraak!

Logo Logopedie De Brug wit

Wie wij zijn.

We zijn een allround praktijk met verschillende specialisaties en helpen met spraak, taal, eten en drinken, stem, gehoor, lezen en spellen.

Zo bereik en volg je ons.