Zorgaanbod.

Hierin zijn wij gespecialiseerd.

Bij Logopedie de Brug zijn alle teamleden allround opgeleid. Binnen het team zijn er collega’s die voornamelijk met (jonge) kinderen werken maar er zijn ook collega’s die zich verdiept hebben in de volwassenen- en ouderen zorg. Lees hier gerust verder welke specialismen we in huis hebben. Je kunt met specifieke vragen altijd contact met ons opnemen.

Logopedie zit in het basispakket en wordt door alle ziektekostenverzekeringen vergoed. Logopedie valt voor volwassen (18+) wel onder het eigen risico. 

Prelogopedie

Prelogopedie.
Prelogopedie (of preverbale logopedie) is gericht op het behandelen van jonge kinderen van 0-2 jaar. Zeer jonge kinderen kunnen problemen hebben met eten, drinken of beginnende communicatie. Aanleiding voor prelogopedie zijn onder andere moeilijk kunnen drinken uit de borst of fles of problemen hebben met de overgang van borst naar fles, kinderen die sondevoeding krijgen, of kinderen die moeite hebben met het leren kauwen en/of slikproblemen hebben.

Articulatie training

Articulatietherapie.
Om de spraak bij kinderen en volwassenen te trainen zijn er verschillende methodes die ingezet kunnen worden. In ons team zijn er logopedisten die werken met PROMPT, Hodson&Paden en Metaphon en voor de volwassenen o.a. met PLVT.

communicatie problemen

Communicatietherapie voor “multi-problem” kinderen.
Wij helpen kinderen met stoornissen bij het verbeteren van hun communicatievaardigheden. Onder andere kinderen met Autisme spectrum stoornis (ASS), Syndroom van Down en Taalontwikkelingsstoornissen (TOS therapie) kunnen bij een van onze gespecialiseerde logopedisten terecht. In Lochem e.o. werken we via ZorgSamen nauw samen met andere zorgverleners voor een optimale afstemming van de therapie.

OMFT

Oro-myofunctionele therapie (OMFT).
Duimen, speenzuigen, ademen door de mond en een verkeerd slikpatroon kunnen het gebruik van de mondspieren verstoren. Dit kan een negatief effect hebben op de groei van de bovenkaak en de stand van de tanden. Ook kan het een negatief effect hebben op de uitspraak. Denk daarbij aan onduidelijk uitspreken of slissen. OMFT is een oefentherapie die helpt dit te herstellen.

Lezen en spellen

Therapie voor Lees & Spellingsproblemen.
Moeilijkheden met lezen en spellen kunnen problemen geven op school en ook het leesplezier verminderen. Lees- en spellingsproblemen vinden vaak hun oorsprong in problemen met de spraak en de taalontwikkeling. Denk hierbij aan het horen en herkennen van klanken, het omzetten van klanken naar letters, het kunnen onthouden van alles wat je hoort en dan ook nog in de juiste volgorde. Onze logopedisten werken met vele verschillende methodes waaronder Taal in Blokjes en FO Plus.

Parkinson

ParkinsonNettherapie.
De ziekte van Parkinson kan problemen opleveren op het gebied van eten, drinken, de ademhaling, de stem, de uitspraak en soms in een later stadium van de ziekte, het goed kunnen formuleren. Onze gespecialiseerde ParkinsonNet logopedisten helpen bij het verbeteren en in stand houden van communicatie en het zelfstandige eten en drinken. Ook werken zij samen met andere zorgverleners uit het ParkinsonNetwerk van de regio.

Adem en stem therapie

Adem- / Stemtherapie.
Je kunt je stem op verschillende manier gebruiken en niet alle manieren zijn even goed voor je stem. Daarnaast kunnen problemen met de stembanden leiden tot heesheid. Onze stemtherapeuten helpen hierbij en bieden ook hulp bij spanningsgevoel in de keel en chronisch hoesten. Zij werken met verschillende methodes waaronder Manuele Facilitatie, Speich-C, Coblenzer en Pahn. Ademproblemen bij astma, COPD en hyperventilatie vereisen een specifieke begeleiding. Twee logopedisten van ons team hebben zich hierin gespecialiseerd.

afasie therapie

Afasietherapie.
Mensen die getroffen zijn door een hersenletsel kunnen problemen ervaren met spreken, lezen, schrijven en het begrijpen van taal. Onze logopedisten helpen en begeleiden bij Niet Aangeboren Hersenletsel om de communicatiemogelijkheden te verbeteren en geven ook informatie en uitleg aan de naaste omgeving. In Lochem e.o. werken de logopedisten hiervoor samen met ZorgSamen om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen met andere zorgverleners.

Slik problemen

Sliktherapie bij slikproblemen voor volwassenen en ouderen.
Slikproblemen kunnen ontstaan door verminderde spierkracht, een verstoorde samenwerking van spieren en bij verminderde gevoeligheid in de mond en keel. Dit kan gebeuren na hersenletsel, bestraling of een operatie. Bij slikproblemen verlopen zuigen, kauwen en doorslikken niet goed. Dit leidt vaak tot verslikken. Twee logopedisten in ons team hebben zich gespecialiseerd in deze zogenoemde dysfagie problemen.

Spraakafzien

Cursussen voor Spraakafzien.
Spraakafzien werd vroeger liplezen genoemd. Maar spraakafzien is veel meer dan alleen maar naar de mond kijken als ondersteuning bij slechthorendheid of (plots) doof zijn. Cursussen voor Spraakafzien kunnen individueel en in groepsverband gevolgd worden.

Taalontwikkelingstoornis

Voorschotbehandeling.
Bij sommige kleuters uit groep 2 blijft de ontwikkeling van het bewustzijn van klanken en de letterkennis achter ten opzichte van de andere kinderen uit de klas. Wanneer jij of de leerkracht deze achterstand signaleert kun je dit wegwerken door je kind effectief bij ons te laten begeleiden middels de voorschotbehandeling. Op deze manier maakt je kind in groep 3 een goede start met het leren lezen en spellen.

Slik problemen

Therapie voor Long-Covid.
Mensen die een corona infectie hebben doorgemaakt, kunnen daarna nog klachten ervaren. Wanneer iemand na 3 maanden nog steeds klachten ervaart, spreken we van long-covid. Voorkomende klachten zijn vermoeidheid, verminderde ademconditie, een veranderde stem, snel buiten adem raken, gevoel van prop in de keel, moeite met slikken of een pijnlijk gevoel bij het slikken. Onze logopedisten hebben recente cursussen over long-covid gevolgd en blijven op de hoogte van de laatste onderzoeken. Zij bieden, afhankelijk van uw klachten, adem-, stem- of sliktherapie.

Lezen en spellen

Taaltherapie en TOS.
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een stoornis in het verwerven van de moedertaal. TOS is een uitsluitingsdiagnose. Dit betekent dat TOS niet wordt veroorzaakt door een gehoorprobleem, lage intelligentie, meertaligheid of een aantoonbare neurologische aandoening. TOS wordt ook niet veroorzaakt door onvoldoende taalinput. Kinderen met TOS hebben moeite met het leren van taal en vinden het onthouden van klanken en woorden lastig. Ook binnen de grammatica kan dit bij deze kinderen problemen geven. Daarnaast kunnen ze omgaan met emoties lastig vinden, net als het maken van een gestructureerde planning. Aan de hand van verschillende taalprogramma’s en spontaan spel werkt de logopediste op verschillende manieren met het kind aan verbetering van de communicatie (woordenschat, zinsbouw, verhaalopbouw en taalgebruik).

Overtuigd dat wij jou kunnen helpen?
Maak dan een afspraak!

Logo Logopedie De Brug wit

Wie wij zijn.

We zijn een allround praktijk met verschillende specialisaties en helpen met spraak, taal, eten en drinken, stem, gehoor, lezen en spellen.

Zo bereik en volg je ons.